Onze bladzijde in het boekje van de Vrijwilligersmarkt van 18 september j.l. Een zeer geslaagde middag!