Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Ontmoeting Binnenbos. Hieronder wordt uitgelegd hoe er met persoonsgegevens om wordt gegaan. Dit is sinds 2018 wettelijk verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Website Ontmoetingscentrum Binnenbos
Deze website is gepubliceerd in opdracht van Ontmoetingcentrum Binnenbos in Zeist. Voor vragen kan het contactformulier ingevuld worden of een mail verstuurd worden naar post@ontmoetingcentrumbinnenbos.nl.

Persoonlijke gegevens
Er worden op deze website enkele persoonlijke gegevens van u gevraagd bij het invoeren van het contactformulier. Het gaan hier om standaard gegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt om een e-mail uit te sturen met extra informatie met betrekking tot mijn werkzaamheden. De gegevens die worden ontvangen zullen alleen voor deze doeleinden worden gebruikt en niet gedeeld worden met anderen. Indien u wenst dat uw gegevens worden verwijderd, kunt u een e-mail sturen met dit verzoek. Uw gegevens zullen dan volledig verwijderd worden en niet herleidbaar zijn.