Vanaf medio oktober 2021 worden er plannen ontwikkeld om – evenals vorig jaar – een gratis kerstdiner op dinsdag 21 december voor zelfstandig wonende en alleenstaande ouderen in de wijken Kerckebosch en Hoge Dennen te verzorgen. In deze Corona tijd kan het helaas niet samen gevierd worden in het Ontmoetingscentrum Binnenbos. Daarom is gekozen om het wederom thuis te bezorgen bij 50 uitverkorenen, die hopelijk zo een mooi kerstevenement hebben.

Dankzij onze sponsors Meander Omnium (o.a. beschikbaar stellen van de instructie keuken), AH (boodschappen), Tap Dela voor de Amuse en de ‘bubbles’, Slagerij Marlet en Bewonersvereniging Hoge Dennen kunnen wij dit mogelijk maken.

‘Vrienden van het Binnenbos’ hebben talloze vrijwilligers kunnen inschakelen die belangeloos deze organisatie ter hand nemen en de kerstdiners klaarmaken en bezorgen. Dankzij deze vrijwilligers gaat deze actie ongetwijfeld weer een groot succes worden!